Poranny trop: Dobry czwartek, czyli... zanocuj w lesie! - Blaber