"Berlin" - nowa opowieść w świecie "Domu z Papieru" - Blaber