Mandaty w Polsce wyższe niż w Niemczech czy Austrii. Słuszna decyzja, a może pospolita grabież? - Blaber