Postanowienia noworoczne - dlaczego tak trudno w nich wytrwać? - Blaber