Czy wszystko jest rzeczywiście kwestią organizacji? - Blaber