Slow travel – jak podróżować uważniej i bardziej świadomie? - Blaber