Mikołaj Sondej, czyli Robinson naszych czasów - Blaber