Jeśli nie podasz tego artykułu dalej, wszyscy stracimy dostęp do Internetu - Blaber