Netflix wprowadza ograniczenia i liczy zyski - Blaber