Te rzeczy, mogli wynaleźć tylko Japończycy... - Blaber