Poranny trop: Dobry czwartek, czyli dobre wiadomości! - Blaber