Poranny Trop: Ten Krzemiński to ma robotę! - Blaber