Poranny Trop: Za co nie musisz się już obwiniać - Blaber