Niedźwiedzie polarne na stałe opuszczają warszawskie ZOO - Blaber