System emerytalny - wielopokoleniowe reanimowanie trupa - Blaber