Z powodu uzależnienia od alkoholu straciłeś możliwość pracy? ZUS może wypłacić Ci rentę. - Blaber