Ekipa "Top Gear" przeprasza za zakłócanie spokoju w pobliżu zabytkowych monumentów - Blaber