Protesty, wszędzie protesty. Czy to konieczne? - Blaber