W Poznaniu mistrzostwa w jedzeniu pączków na czas. Rekord nie został pobity - Blaber