Czy potrafimy jeszcze w ogóle odpoczywać? - Blaber