Sporty zimowe w dobie kryzysu klimatycznego, czyli gdzie leżą granice absurdu?  - Blaber