Cyfrowy smoczek, czyli początek utraty więzi dziecka z rodzicem - Blaber