Teoria Martwego Internetu - czy sieć to tak naprawdę wirtualne cmentarzysko? - Blaber