Bardziej chcę, niż się boję - o przezwyciężaniu swoich ograniczeń - Blaber