Incele już nie są samotni. Ruch femcelek to zmiana, którą można było przewidzieć? - Blaber