Czy podział wydatków w związku powinien być uzależniony od zarobków? - Blaber