Wspierajmy, ale nie ratujmy za wszelką cenę! - Blaber