Tulenie dziecka sprawia, że wyrasta na lepszego człowieka - Blaber