Zakumpluj się ze sobą! Jak zostać swoim własnym przyjacielem? - Blaber