Poranny Trop: Książeczki, które maluchy pokochają od pierwszych stron - Blaber