Relacja z językiem obcym możemy być piękna… - Blaber