Czy obecne ocieplenie jest zwiastunem końca zimy? - Blaber