Perfect Moment Syndrome - kiedy nawet idealne chwile nie cieszą - Blaber