Cisza jest dziś luksusem. Jak hałas niszczy Ci życie? - Blaber