Tak drogich wakacji kierowcy jeszcze nie mieli! - Blaber