Czy bierzesz odpowiedzialność za to, co Ci się przydarza? - Blaber