Czy to jest czas na myślenie o sobie? Odpowiedź naszych twórczyń - Blaber