Łysiczka – grzybek, przez który można trafić do więzienia - Blaber