Rozwój cywilizacji sprawia, że stajemy się coraz brzydsi - Blaber