Czy dziecku zawsze trzeba towarzyszyć w emocjach? - Blaber