Poznajcie Magdę, która normalizuje ADHD w pracy i uczy tolerancji wobec neuroróżnorodności - Blaber