Projekt człowiek, czyli czym właściwie jest nurt human design? - Blaber