Czy zaangażowanie społeczne ma w ogóle sens? - Blaber