Poranny Trop: Tak wrzesień może powitać tylko rodzic - Blaber