O Monice, która udowadnia, że życie z dziećmi z ZD może być piękne - Blaber