Gotowi na kolejny rok szkolny? Zapnijcie pasy! - Blaber