8 rzeczy, które zachodzą w organizmie na kacu - Blaber