Królowa wystąpień i konferencji - jak radzi sobie online? - Blaber